Krāslavas novada pašvaldība plāno noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai

Krāslavas novada pašvaldība paziņo par nodomu aizliegt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā uz 10 (desmit) gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2022.gada 27.septembrim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus par aizlieguma noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai visā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, iesniedzot tos brīvā formā Krāslavas novada pašvaldībā, 3. kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601, Dagdas KAC,  Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas novadā, LV-5674 vai jebkurā Krāslavas novada pašvaldības pagasta pārvaldē, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi dome@kraslava.lv.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook