Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2021.gada 10.novembrī, 22.novembrī un 30.novembrī notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 7 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • Par Aizsargjoslu likuma 66.5 panta otrās daļas pārkāpšanu, juridiskai personai tika uzlikts naudas sods 140,00 euro apmērā;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 2 (diviem) nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Administratīvo sodu likuma 11.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
  •  par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 79.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 35,00 euro apmērā;
  • par Ceļu satiksmes likuma 82.panta otrās daļas pārkāpšanu, 2 personām tika uzlikts naudas sods 70,00 euro apmērā (katrai).

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook