Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2022.gada 16.februārī notika Administratīvās komisijas sēde, kurā tika izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 85.panta pārkāpšanu, 2 personām tika izteikts brīdinājums (katrai);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3 (trijiem) nepilngadīgajam – uzlikts par pienākumu ierasties uz konsultāciju pie speciālista (katram).

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook