Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2022.gada 8.jūnijā un 21.jūnijā notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 11  administratīvo pārkāpumu lietas:

  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3 nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 79.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 100,00 euro apmērā;
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 3 nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
  • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu, 2 personām tika izbeigts administratīvā pārkāpuma process (katrai);
  • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
  • par Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.panta pirmās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 50,00 euro apmērā.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook