Krāslavas novada pašvaldības Administratīvā komisija ziņo

2022.gada 1.jūlijā un 29.jūlijā notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika izskatītas 17 administratīvo pārkāpumu lietas:

 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta pirmās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu – zāles nenopļaušanu, fiziskai personai tika uzlikts naudas sods 20,00 euro apmērā;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu - zāles nenopļaušanu, 3 juridiskām personām tika uzlikts naudas sods 100,00 euro apmērā (katrai);
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 77.panta otrās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis 5 nepilngadīgajiem - izteikts brīdinājums (katram);
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 81.panta pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 200,00 euro apmērā;
 • par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 79.panta otrās daļas pārkāpšanu, personai tika uzlikts naudas sods 100,00 euro apmērā;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu - zāles nenopļaušanu, juridiskai personai tika izbeigts administratīvā pārkāpuma process;
 • par pieguļošās teritorijas savlaicīgu neuzkopšanu – zāles nenopļaušanu, fiziskai personai tika izteikts brīdinājums;
 • par Ceļu satiksmes likuma 62.panta trešās daļas pārkāpšanu, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts brīdinājums;
 • par notekūdeņu no traktora mucas izliešanu dabā, fiziskai personai izteikts brīdinājums.

Administratīvās komisijas nākamā sēde tiks sasaukta pēc nepieciešamības Krāslavas novada pašvaldības 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook