Krāslavas peldbaseina ēkai tiks veikti energoefektivitātes uzlabošanas darbi

2021.gada 10.februārī Krāslavas novada dome ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par projekta "Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes uzlabošanai" 4.2.2.0/20/I/008 īstenošanu.

                Projekta tiešais mērķis ir uzstādīt saules kolektoru sistēmu Krāslavas peldbaseina ēkai, samazinot siltumenerģijas patēriņu un veicinot ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.

Projektā ietvaros ir plānotas šādas darbības:

- ierīkot saules kolektoru sistēmu ar kopējo jaudu 100,856 kW kārstā ūdens sagatavošanai baseina vajadzībām;

- ierīkot saules moduļu sistēmu ar kopējo jaudu 52 kW elektrības ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem;

- automātiskās vadības sistēmas ierīkošana.

Projekta rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš par 266 230 kWh gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas samazinājums ir plānots 45,012 tCo2 gadā.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada beigām.

Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 198 407.10, projekta attiecināmās izmaksas plānotās EUR 161 807.54 apmērā, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 137 536.41 (85.00%), projekta neattiecināmās izmaksas sastāda EUR 36 599.56 

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada dome

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook