Krāslavas vēsturiskā centra attīstības koncepcijas prezentācijas Krāslavas iedzīvotājiem

Kopš 2010.gada novembra sekmīgi ir ritējis darbs pie Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrādes. Koncepcija tiek izstrādāta teritorijai,

Apspriede novada domē

kas ietver Rīgas, Lāčplēša, Baznīcas, Vienības, Studentu un Dīķu ielas, kā arī Rātužas un Ostas ielas, informē projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) koordinatore Ināra Dzalbe.

Visi interesenti tiek aicināti iepazīties ar izstrādāto koncepciju kādā no trim sabiedrības informēšanas apspriedēm:

•    2011.gada 31.janvārī plkst. 14:00 Krāslavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē, Raiņa ielā 25;

•    2011.gada 31.janvārī plkst. 16:00 Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51;

•    2011.gada 1.februārī plkst. 09:30 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas aktu zālē, N.Rancāna ielā 4.

Krāslavas vēsturiskā centra attīstības koncepciju izstrādā uzņēmums SIA Grupa 93, projekta vadītāja Anita Beikule.

Aicinām Krāslavas iedzīvotājus piedalīties sanāksmēs un izteikt savu viedokli par izstrādāto koncepciju līdz šī gada 10.februārim.

Priekšlikumus iespējams iesniegt Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā Skolas ielā 7 un elektroniski pa epastu anita@grupa93.lv.

Koncepcijas izstrādes laikā notika vairākas tikšanās ar Krāslavas novada domes darbiniekiem un veikta teritorijas kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte gan uz vietas Krāslavā, gan strādājot ar arhīva materiāliem. Izstrādātā koncepcija ietver priekšlikumus pilsētas skvēru apzaļumošanai un sakārtošanai (18.novembra skvērs, skvērs pie pieminekļa „Māte Latgale raud”, skvērs Baznīcas un Raiņa ielu stūrī, skvērs pie Romas katoļu baznīcas, skvērs starp Brīvības un Lāčplēša ielu). Vērtējot izstrādes laikā saņemtos iedzīvotāju priekšlikumus, īpaša vērība ir pievērsta tirgus laukuma Ostas ielas galā sakārtošanas un attīstības priekšlikuma izstrādei.

Sabiedrības informēšanas pasākumu laikā izstrādāji iepazīstinās sabiedrību ar Krāslavas kultūrvēsturiskā centra apbūves izvērtējumu un noteiktajām vērtīgajām ēkām, kas piešķir pilsētai tās īpašo raksturu. Tāpat šīs sabiedriskās paspriešanas laikā krāslaviešiem būs iespēja iepazīties ar izstrādāto piedāvājumu ēku ārējās apdares noformējumam, kas ietver priekšlikumu par piemērotāko fasādes krāsojumu un ēku apdarē izmantojamajiem materiāliem. Balstoties informāciju un pieredzi, kas tika gūta Krāslavas pilsētas centra kultūras mantojuma izvērtējuma laikā ir izstrādāts priekšlikums Krāslavas tēlam - krāšņa mazpilsēta ar Latgalei raksturīgo dzīvespriecīgo garu.

Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļas attīstības koncepcijas izstrāde notiek projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) ietvaros, kas tiek realizēts Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 2007. - 2013.gadam programmā. Projektu īsteno Zarasu (Lietuva) rajona padome un Krāslavas novada dome. Tā sākotnējās plānotās izmaksas – 2 233 417 eiro, tai skaitā 15% pašvaldību līdzfinansējums.

 

Informāciju sagatavoja:

Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”

e-pasts: harijs@13stavs.lv, tālr./fakss: +371 654 21243

Papildus informācija:

Ināra Dzalbe, projekta LLI – 046 koordinatore,

e-pasts: inara@kraslava.apollo.lv, tālr. Nr. +371 656 15717

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook