Krāsojamā grāmata "Daugavas rakšana"

Krāslavas novadā vēsturiski izveidojusies situācija, kad kopā Daugavas krastos dzīvo dažādu tautību pārstāvji, kas runā dažādās valodās. Daugava krāslaviešiem ir viens no piederības simboliem. Latviešu tautas teika „Daugavas rakšana” pēc satura un morāles ir ļoti tuva krāslaviešiem: aizmirst par strīdiem un vienoties kopīgajā darbā.

Par godu Krāslavas pilsētas ģerboņa 95-gadei, biedrībai "Pīlādzītis klubs" radās ideja izdot krāsojamo un spēļu grāmatu „Daugavas rakšana” ar teikas tekstu latviešu, krievu un angļu valodās.

Grāmatas zīmējumu autore ir pirmsskolas izglītības skolotāja Aija Trunoviča-Stivriņa.

Grāmatas prezentācijas pasākumi klātienē nevarēja notikt sakarā ar epidemioloģisko situāciju. Bet tomēr grāmata nu jau uzsākusi savu ceļojumu pie mazajiem lasītājiem.

Grāmatu bez maksas saņēma Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkas, Krāslavas Tūrisma informācijas centrs, Krāslavas māmiņu klubs, Krāslavas bērnudārzu pirmsskolas sagatavošanas grupu bērni. Grāmata arī uzsāka savu ceļu pie mazajiem lasītājiem pilsētas skolu bibliotēkas.


Realizēt ieceri 2020.gadā biedrībai "Pīlādzītis klubs" izdevās, pateicoties Krāslavas novada domes finansiālajam atbalstam.

 

Jeļena Vorošilova
PII "Pīlādzītis" vadītājas vietniece

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook