Latgales plānošanas reģions attīsta sadarbību ar Norvēģiju

Latgales plānošanas reģiona (LPR) pašvaldību vadītāji un darbinieki dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Trondelāgas reģionu Norvēģijā, informē LPR administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.

 

Brauciena laikā LPR tiksies ar Ziemeļtrondelāgas universitātes koledžu, Ziemeļtrondelāgas reģiona padomi, Dienvidtrondelāgas reģiona padomi, Ziemeļtrondelāgas reģiona padomes plānošanas un reģionālās attīstības departamentu, INNOVATION NORWAY, Norvēģijas Zinātnes un Tehnoloģiju universitāti, Inderojas pašvaldību, Verdālas pašvaldību, Trondheimas pašvaldību, inovāciju uzņēmumiem, Ziemeļtrondelāgas lauksaimniecības biroju, plānotājiem, pētniekiem, uzņēmējiem.
“Jomas, kurās paredzam pieredzes apmaiņu, ir: izglītība – augstākās izglītības programmu pilnveidošana un saskaņošana ar darba tirgus pieprasījumu; reģiona augstskolu sadarbības veicināšana un pieejamības decentralizācija; efektīva pārmaiņu vadība publiskajā sektorā; biznesa vide un atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, attīstības projekti” skaidro LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
LPR un Trondelāgas reģiona pieredzes apmaiņa un sadarbība notiek Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Grantu shēmas “Īstermiņa ekspertu fonds” projekta „Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem” ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti un labas pārvaldības principu ieviešanu, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu starp Latgales plānošanas reģionu Latvijā un Trondelāgas reģionu Norvēģijā.
LPR kopš 2007.gada ir izstrādājis 14 projektus, no kuriem atbalstīti ir astoņi (apstiprināto projektu kopējais budžets  - 3 228 810 EUR), vēl vairāki atrodas izvērtēšanā. Projekti tapuši sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstisko sektoru. LPR stratēģiskie attīstības virzieni ir uzņēmējdarbība, tūrisma veicināšana, kultūra un sports, transports un loģistika, izglītība un vide.

Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts: harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243
Papildus informācija:
Viktorija Želtkova, projekta vadītāja, Latgales plānošanas reģions
e-pasts: viktorija.zeltkova@latgale.lv, tālr. +371 654 28111

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook