Mazie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam

No 2022. gada 8. novembra līdz 8. decembrim notiks pieteikšanās pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības". Šī ir septītā projektu kārta ar Eiropas Savienības Atveseļošanās instrumenta finansējumu 6,36 miljoni eiro apmērā. Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju.

Projekta iesniegumus lauksaimniekiem jāgatavo sadarbībā ar apstiprinātiem konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem.

Katrs mazais lauksaimnieks saņems15 000 eiro, kas tiks izmaksāts divās daļās atbilstoši darījumdarbības plānam.

Pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa:

LAD Struktūrvienība

Pieejamais publiskais finansējums (EUR)

Austrumlatgales RLP

720 000

Dienvidkurzemes RLP

750 000

Dienvidlatgales RLP

1 245 000

Lielrīgas RLP

555 000

Viduslatvijas RLP

675 000

Zemgales RLP

420 000

Ziemeļaustrumu RLP

645 000

Ziemeļkurzemes RLP

435 000

Ziemeļvidzemes RLP

915 000

Kopā

6 360 000

Darījumdarbības plāna īstenošanas termiņš ir 2025. gada 30. jūnijs.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mājaslapas sadaļā "Atbalsta veidi" → “Projekti un investīcijas”. Projektu iesniegumi jāiesniedz Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Lauku atbalsta dienesta Sabiedrisko attiecību daļa

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook