Motivācijas pasākumi čigānu (romu) bērniem un jauniešiem

Šī gada 10.jūnijā Krāslavas romu biedrība noslēdza līgumu ar Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju par projekta „Motivācijas pasākumu organizēšana čigānu (romu) bērniem un jauniešiem Krāslavas novadā” īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir nodrošināt iespējas čigānu (romu) bērniem un jauniešiem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, radot labvēlīgu vidi atpūtai, izglītošanai un dialoga veidošanai ar citu nacionalitāšu bērniem un jauniešiem.
Projekta ietvaros no 1. līdz 7.jūlijam tika organizēti motivācijas pasākumi, kuros piedalījās 10 čigānu (romu) bērni un jaunieši, vecumā no 9 līdz 16 gadiem, un 10 jaunieši no jauniešu kluba „Krasts”.
Motivācijas pasākumu ietvaros jaunieši lietderīgi pavadīja brīvo laiku radošā un pozitīvā vidē, kas motivēja un veicināja viņu sociālo integrāciju. Jaunieši tika iesaistīti regulārās nodarbībās un aktivitātēs, kas pilnveidoja viņu saskarsmes un dialoga prasmes, kā arī paaugstināja atbildības sajūtu un spējas darboties komandā ar citiem jauniešiem.
Projekta kopējais finansējums 1 570.02 lati. Projektu fiansē Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija.

Lidija Čubreviča,
projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook