Multifuncionālā zāle Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) projektu, viena no projekta aktivitātēm bija multifunkcionālās zāles izveidošana.

Šī zāle ir paredzēta apmācību, semināru un pasākumu rīkošanai. Modernā un mājīgā gaisotnē var notikt prezentācijas, grāmatu atvēršanas svētki, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences un līdzīgi pasākumi.

Multifuncionālajai zālei tika veikti atjaunošanas remontdarbi, tika iegādāti 160 ērti un moderni konferenču krēsli. Kā arī tika veikta multifuncionālās zāles audio, video iekārtu un projektora uzstādīšana. Moderna, pilnībā aprīkota zāle sniegs neizsmeļamas iespējas dažādu aktivitāšu īstenošanai un mācību procesa dažādošanai.

Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums - 2 657 611 EUR. Projekta ilgums - līdz 2021. gada 31. decembrim.

Juta Bubina, projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook