Mums patīk mācīties!

Mūsdienās pedagoga profesionālajai izaugsmei ir daudz iespēju. Izaicinājums reizēm ir izvērtēt un izvēlēties, ko vajag. Atsaucāmies  Krāslavas Varavīksnes vidusskolas biedrības ”MIC Varavīksnes laiva‘’ uzaicinājumam piedalīties projektā “Sadarbības darbnīca “Skolotāji un vecāki pret COVID-19 izaicinājumiem”” 2020.-2021.gadā.

Projekta ietvaros piedalījāmies 3 tiešsaistes  semināros - “Mainīgas situācijas izglītības jomā izraisītā stresa mazināšana pedagogiem, skolēniem un vecākiem” (psihologs Marks Jermaks), “Pedagogi un skolēnu vecāki – partneri izglītībā! Iekšējo resursu “restartēšana”” (biedrības “Zinis” valdes priekšsēdētāja, lektore Vita Brakovska) ,  “Sadarbība klasē, skolā, kopienā” (pedagoģijas un psiholoģijas maģistre Ilga Stikute), kā arī  skolotāju un administrācijas tiešsaistes pedagoģiskajā sēdē “Attālināto mācību problēmas un panākumi”. Sēdes mērķis - veidot efektīvu pedagogu sadarbības mehānismu attālināto mācību laikā. Mūsu skolas labās prakses piemēru demonstrēja datorikas skolotāja Jeļena Japiņa.

Projektā piedalījās pedagogi Skaidrīte Gasperoviča, Sandra Nemeņonoka, Ilga Stikute, Viktorija Naļivaiko, Inta Japiņa, Jeļena Japiņa, Vita Valtere, Ņina Gulbinska, Dzintra Rateniece, Jānis Laizāns, Velta Daņiļeviča, Ināra Krute, Anita Teiviša, Rasma Krumpāne, Ināra Mukāne, Inese Egle, Inta Beikule, Ilona Aprupe, Daiga Kušnire, Dace Samsonoviča un Zigrīda Beinaroviča. Īpaša pateicība par dalību projektā skolēnu vecākiem - Sandrai Jaudzemai, Ērikam Ozoliņam, Kristīnei Bobičai un Snežanai Petrovičai.

Vēlamies izteikt pateicību Krāslavas Varavīksnes vidusskolas projekta vadītājiem Irēnai Gončarovai un Andrejam Jakubovskim. Mācoties kopā ieguvām plašāku redzējumu, kā neparastos apstākļos profesionāli attīstīties un iegūt daudzveidīgas idejas. Paldies, kolēģi!

Vija Konceviča,

Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook