Mūsējie konkursa “Lidice 2022” Latvijas kārtas laureāti!

                    Šogad 50. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa – izstādes tēma ir “Muzejs”.  Interešu izglītības pulciņos, veidojot savus mākslas darbus, bērni un jaunieši varēja iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem, slavenu mākslinieku darbiem, mākslas galerijām, brīvdabas muzejiem. Muzejs ir kā dzīvs organisms ar savu struktūru - zinātniekiem, vēsturniekiem, arhivāriem, muzeju darbiniekiem un protams, muzeju apmeklētājiem. 

        Konkursa – izstādes  “Lidice 2022 “ Latvijas kārtas organizatori ir Valsts Izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar  Rīgas interešu izglītības metodisko centru

Rīgā tika saņemti 776 darbi no visiem Latvijas novadiem, tai skaitā arī no Krāslavas novada 4 izglītības iestādēm- Indras, Priežmalas, Andrupenes pamatskolām un Krāslavas BJC. Paldies skolotājiem un audzēkņiem par uzņēmību, neatlaidību  un ieguldīto darbu.

Konkursa darbus vērtēja VISC veidotā vērtēšanas komisija, ar kuras lēmumu tālāk ceļam uz Čehiju tika izvirzīti 189 mākslas darbi (laureātu saraksts – vērtēšanas komisijas protokols apskatāms VISC mājas lapā https://www.visc.gov.lv/lv/vizuala-maksla).

Uz Čehiju dosies arī 6 darbi no Krāslavas novada:

Indras psk. pulciņa “Rūķu darbnīca” audzēknes Amēlijas Jefimčikas darbs “Seno trauku laimes mirkļi” , skolotāja Ērika Urbanoviča;

Krāslavas BJC pulciņa “Vilna brīnumdare” audzēknes Vivitas Lavnikovičas darbs “Latvijas putni”, skolotāja Žanna Garbrēdere ;

Krāslavas BJC foto pulciņa “ Kadrs” audzēkņu Danas Sosnāres 2 darbi “Dzimtas albūms”, “Mākslas ilūzija” un   Anitas Jurkevičas 2 darbi “Šķembu krusts”, “Dzīvā vēsture” , skolotājs Anatols Kauškalis.

Latvijas laureātu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstāde “Lidice -2022” apskatāma Rīgā, Dzelzceļa muzejā līdz 4.februārim.

Sveicam laureātus un viņu skolotājus!

  Izstādes laureātu katalogu var apskatīt:

https://www.intereses.lv/atklata-latvijas-laureatu-makslas-darbu-izstade-lidice-2022/

 

Aina Guba, Krāslavas BJC mākslas jomas metodiķe        

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook