Nākamgad tiks uzsākta Latgales reģiona uzņēmēju atbalsta programma

Līdz 2024. gada pavasarim Islande, Lihtenšteina un Norvēģija sniegs atbalstu uzņēmējdarbības vides attīstībā reģionos, ieguldot teju 12 miljonus eiro EEZ granta finansējuma, tostarp paredzot atsevišķu grantu finansējuma programmu tieši Latgales reģiona uzņēmējiem.

Uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti, kuru ietvaros tiks stiprināta Latvijas pašvaldību kapacitāte uzņēmējdarbības atbalsta un investīciju piesaistes jautājumos, kā arī sekmēta jauniešu uzņēmējdarbības attīstība reģionos. Savukārt, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai, tiks sniegts atbalsts nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā.

Izvērtējot grantu shēmas mērķi – atbalstīt biznesa ideju īstenošanu Latgalē, un programmas nosacījumus grantu shēmas ieviešanā, Latgales plānošanas reģions izvēlēts kā grantu shēmas apsaimniekotājs, novērtējot atbilstošo pieredzi un zināšanas komercdarbības veicināšanas jomā Latgalē, tai skaitā izpratnē par komersantu vajadzībām Latgales reģionā.

Grantu programmas atbalsts Latgales reģiona uzņēmējiem paredz finansējumu pamatlīdzekļu iegādei ar līdzfinansējuma likmi līdz 55% no atbalstāmajām izmaksām, nepārsniedzot 10 000 EUR vienam projektam. Kopējais pieejamais finansējums sastāda 540 tūkst. EUR.

Viena projekta ietvaros pieejamais finansējums nav liels, tomēr augstais atbalsta līdzfinansējums to padara pievilcīgu mazo komersantu biznesa ideju realizācijai reģionā. Tas, ka finansējums būs pieejams jau nākamā gada sākumā, ir liela priekšrocība Latgales reģiona uzņēmējiem, jo citu fondu finansējums būs jau izsmelts, un šī būs vienreizēja iespēja īstenot savus projektus”, norāda Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Programmas saistošie Ministru kabineta (MK) noteikumi tuvākajā laikā tiks apstiprināti valdībā un plānots ka nākamā gada pirmajā ceturksnī tiks izsludināta projektu atlase. MK noteikumu projekts paredz, ka katra projekta ietvaros tiks radīta arī vismaz viena pilna darba laika darbavieta, tādējādi sniedzot pozitīvu ieguldījumu nodarbinātības rādītājos reģionā.

Plašāk par programmas plānoto finansējumu: lpr.gov.lv/

Izziņai:

EEZ un Norvēģijas granti ir finansiālais atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), baltoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai paredzētā finansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. gada periodā. Finansējums aptver daudzas jomas un kopumā tas sastāda 102,1 miljoni eiro.

Grantiem ir divi mērķi:

1.Veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekonomiski;

2.Stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm – Bulgāriju, Horvātiju, Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slovēniju.

2017. gada 14. decembrī starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Latviju parakstīti Saprašanās memorandi par EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu 2014. – 2021. gadā.

Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook