Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai: līdz 15. augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2022. gada 15. augustam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums.

Nomaksāt NĪN iespējams:

  • portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv (abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem);
  • bankā, internetbankā - ir divi norēķinu konti visam novadam:

- AS "SEB BANKA ",  konts:  LV83UNLA0023013130001

- AS "SWEDBANK",   konts:  LV30HABA0551033450024

  • Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā, 18.kabinetā) bez komisijas maksas caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti;
  • Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dagdā (Alejas ielā 4, Dagdā) skaidrā naudā vai bez komisijas maksas caur POS terminālu, izmantojot bankas maksājumu karti
  • Krāslavas novada pagastu pārvalžu kasēs;
  • SIA “MAXIMA” kasēs, uzrādot izdrukātu maksāšanas paziņojumu par NĪN ar derīgu svītru kodu.

Veicot maksājumus caur internetbanku, maksājuma mērķī lūgums precīzi norādīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanaspaziņojuma numuru vai nodokļa maksātāja personīgo kontu numurus, īpašumu adreses, vai kadastra numurus par kuriem veikts maksājums. Gadījumā, ja nodokļa samaksa tiek veikta par citu personu, obligāti jānorāda tās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Būtiski ņemt vērā, ja 2022. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2022. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2023. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt, sazinoties ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoriem  pa tālruni 65681766 – Krāslava, 65681714 – Dagda.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook