Nodarbība ar logopēdu – dienasgrāmata

Biedrība “Pīlādzītis klubs”,  pateicoties Krāslavas pašvaldības finansējumam 2022.gada aktivitātēm, organizēja bezmaksas vasaras nodarbības ar logopēdu no 6. līdz 10. jūnijam 20 Krāslavas novada bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem. Nodarbību dalībnieki bija gan no Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm, gan no Krāslavas ģimnāzijas un Varavīksnes skolas. 

Nodarbības notika 2021.gadā biedrības “Pīlādzītis klubs” projektā izveidotā telpā ”Logopēdiskā interaktīvā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem”. Projekts bija realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā ”Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" ietvaros.

Nu jau tagad var droši apgalvot, ka LEADER realizētā projekta ieguvēji - Krāslavas novada bērni, jo mācību gada laikā telpā ar logopēdiem ikdienās aktīvi nodarbojās un uzlaboja runu vairāk kā 80 pirmsskolas bērnu.  

Vasaras atbalsta nodarbības bija kā logisks turpinājums ar mērķi aptvert lielāku mērķauditoriju, un dot iespēju bezmaksas nodarbībām ar logopēdu vēl plašākam bērnu lokam Krāslavas novadā.

Katru dienu bērni veica mēles, mutes, pirkstu un elpošanas vingrinājumus, gan attīstīja sīko pirkstu motoriku, gan veidoja dažādus radošus darbus, gan darbojās ar interaktīvo displeju un gāja pastaigās. Nedēļas gaitā ar bērniem nodarbojās divas jaukas un radošas “Pīlādzītis klubs” biedres,  Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” skolotājas - pedagoģijas maģistres: logopēde Nadežda Isakova un pirmsskolas pedagoģe Ilona Eisaka.

Jeļena Vorošilova,
biedrības “Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja,
Nadeždas Isakovas un Ilonas Eisakas foto

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook