Notiks apspriedes ar Krāslavas novada Piedrujas, Robežnieku, Kalniešu un Skaistas pagastu lauksaimniekiem un uzņēmējiem par plānoto pašvaldības grants ceļu pārbūvi

Krāslavas novada dome organizē apspriedes ar Piedrujas, Robežnieku, Kalniešu un Skaistas pagastu lauksaimniekiem un uzņēmējiem par pašvaldības grants ceļu posmu atjaunošanu ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

 

-

Piedruja

Skuki - Blusi

 

Apspriedes notiks: 

 

19.04.2017. plkst. 10.00 Skaistas pagasta pārvaldē par papildus ceļa “Čenčupi – “Ezeriņi – Vēveri” posma pārbūvi.

 

19.04.2017. plkst. 13.00 Kalniešu pagasta pārvaldē par plānotā ceļa “Kalnieši – Pakuliški” pārbūves posma precizēšanu.

 

20.04.2017. plkst. 10.00 Robežnieku pagasta pārvaldē par papildus ceļa “Pleiku apbraucamais ceļš” posma pārbūvi.

 

20.04.2017. plkst. 14.00 Piedrujas pagasta pārvaldē par plānotā ceļa “Stremki – Lupandi” pārbūves posma precizēšanu.

 

Sanāksmes laikā tiks prezentēti ceļu posmi katrā pagastā, kuru attīstībai tiek plānots izmantot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu. Īpaši aicinām uz apspriedi lauksaimniekus un uzņēmējus, kuriem šie ceļi ir aktuāli uzņēmējdarbības attīstībai. Klātesošie varēs izteikt viedokļus par kritiskākajiem ceļu posmiem, nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu utml.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook