Novada skolu koru dziedāšanas svētki ar atsaucību, skanīgu dziedāšanu un kopības izjūtu

Lai sekmētu bērnu un jauniešu psihoemocionālo labbūtību, pozitīvas emocijas un gandarījumu par paveikto šajā 2021./22. mācību gadā, 26.maijā Krāslavas kultūras namu pēc 3 gadu pārtraukuma ieskandināja Krāslavas novada skolu kori.

         2.-4.klašu koru dziedāšanas svētkus “Tauriņu balsis” veidoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 2.-4.kl. meiteņu koris (diriģente Nadezdha Tadello), Dagdas vidusskolas 2.-4.kl. koris ( diriģente Rita Kāposte), Ezernieku vidusskolas 1.-4 kl. koris ( diriģente Ilze Spiridonova) un Krāslavas ģimnāzijas 1.-4.kl. koris (diriģente Ilona Aprupe). Jaunākajiem koristiem ar savu repertuāru pievienojās dziedātāji no novada zēnu kora “Bundzinieki” (diriģentes Ilona Aprupe un Rita Andrejeva), 5.-12.klašu kori no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (diriģente Rita Andrejeva) un Krāslavas ģimnāzijas (diriģente Ilona Aprupe), video sveicienu sūtīja Dagdas vidusskolas jauktais koris (diriģente Olga Boboviča). Svētkos izskanēja   15 dziesmas no koru obligātā repertuāra, kā arī pašiem mīļākās un skanīgākās.

          Izskanot kopkora dziesmām, svētku dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne: “Paldies dziedātājiem par izturību šo divu neparastu mācību gadu garumā, neatlaidību un uzticību kora dziedāšanai! Paldies skolotājiem par neatlaidīgu darbu ceļā uz rezultātu! Paldies koristu vecākiem par atbalstu! Īpaša pateicība absolventiem, kuri bijuši uzticīgi korim visus skolas gadus! Paldies par satikšanos skaistajā pasākumā! Lai veiksme turpmāk, lai koša un saulaina vasara!” un pasniedza  Valsts izglītības satura centra (VISC) Pateicības visu šī pavasara mūzikas norišu kolektīviem par dalību Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu video festivālā „No baroka līdz rokam”, par atsaucību, līdzdalību un skanīgu dziedāšanu bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norisē “saBalsis” un par līdzdalību un dziedāšanas prieku 2.-4 klašu koru dziedāšanas svētkos “Tauriņu balsis”.

         Atzinības par kora dziedāšanas un kopības izjūtas stiprināšanu, veselīgu enerģijas lādiņu koristi un suvenīrus pedagogi saņēma no Krāslavas Bērnu un jauniešu centra, šīs norises organizatora.

        Muzikālo pavasari ar saviem atraktīvajiem un dzīvespriecīgajiem priekšnesumiem papildināja novada Skatuves runas video konkursa laureāti Līga Jakovele un Kārlis Stepiņš no Krāslavas ģimnāzijas, Rēzija Beinaroviča no Dagdas vidusskolas un Antons Terehovs no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Arī viņiem noslēgumā tika pasniegti VISC Valsts līmeņa video konkursa Augstākās, I un II pakāpes diplomi.

        Paldies visiem iesaistītajiem dziedāšanas svētku sagatavošanā un norisē. Paldies par neatlaidību komunikācijas un atbalsta sniegšanā Krāslavas novada izglītības iestāžu mūzikas speciālistei vokālajā mākslā Ritai Andrejevai.

        Tā bija viena no interešu izglītības norisēm, ar dalību kurā  mēs veicinām bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību un speram reālus soļus Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā, kultūras mantojuma apguvē. Tas bija  pirmais kuplākais (~200 dalībnieki)  interešu izglītības pasākums telpās kopš 2020.gada februāra. Paldies Krāslavas KN par uzņemšanu.

 

Krāslavas BJC metodiķe Sanita Kumpiņa,

Anatola Kauškaļa foto

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook