NVA turpina pieteikumu pieņemšanu mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba meklētājiem un nodarbinātajiem, kuriem jāpilnveido savas profesionālās prasmes un iemaņas, piedāvā finansiālu atbalstu mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās. Tā ir lieliska iespēja iegūt vai uzlabot profesionālās prasmes tādās jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodas un pārvaldība, kā arī apgūt caurviju prasmes - komunikācija un sadarbība darba vidē, mācīšanās spējas un metodes, pašorganizēšanās un laika plānošana, radošums un inovācijas profesionālajā vidē.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienu pasaulē ir ļoti populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju iegūt neformālu izglītību starptautiski atzītajās universitātēs un mācību organizācijās neatkarīgi no to atrašanās vietas. Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā CourseraEdXFuturelearn un citas.

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un mācību programmas var izvēlēties gan patstāvīgi, gan ar NVA speciālistu palīdzību. Jāņem vērā, ka mācības starptautiskajās atvērto tiešsaistes kursu platformās notiek svešvalodās, tādās kā, piemēram, angļu, franču, vācu un citās, tāpēc, izvēloties mācību platformu un programmu, pievērsiet uzmanību tam, kādās valodās tiek piedāvāta Jums nepieciešamā kursa apguve, un izvēlieties to svešvalodu, kurā varat mācīties.

Darba meklētājs vai nodarbinātais divu gadu laikā var iesaistīties sešu mācību programmu apguvē, NVA finansiālais atbalsts mācību programmu apguvei kopumā nevar pārsniegt 500 eiro. Par mācībām atvērto tiešsaistes kursu platformās bezdarbniekiem tiek maksāta arī stipendija - 5 eiro par mācību dienu. Jāmācās piecas dienas nedēļā, mācību ilgums dienā NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ir četras stundas, bet nodarbinātajiem – divas stundas.

Mācību izdevumu līdzfinansējumu NVA izmaksā 15 dienu laikā no kursa apguvi apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta iesniegšanas. Ir iespēja saņemt arī avansu – līdz 50% no izvēlētās mācību programmas cenas.

Aicinām izvēlēties Jums nepieciešamo mācību programmu kādā no atvērto tiešsaistes platformām un pieteikties mācībām elektroniski, aizpildot pieteikumu NVA tīmekļvietnē. Pirms NVA atbalstīto mācību uzsākšanas ar Jums tiks noslēgts līgums par dalību mācībās.

NVA līdzfinansētās darba meklētāju un nodarbināto mācības atvērto tiešsaistes kursu platformās notiek sadarbībā ar Ekonomikas ministriju pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros.

Detalizētāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnē vai NVA filiālēs (visu filiāļu kontaktinformācija - sadaļā “Kontakti”).   

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook