Par dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plānu

No 2011.gada 28.februāra līdz 2011.gada 31.martam Daugavpils novada dome organizē dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.

Dokumenta mērķis ir veicināt dabas parka „Daugavas loki” teritorijas sociāli ekonomisko attīstību, vienlaikus nodrošinot ilglaicīgu dabas un kultūras resursu saglabāšanu.

Krāslavā sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2011.gada 14.martā plkst.11.00, Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51.

Vienoto dabas parka „Daugavas loki” tūrisma attīstības rīcības plānu izstrādā biedrība "Iniciatīvu un kompetenču atbalsta centrs" Daugavpils un Krāslavas novada pašvaldību uzdevumā. Tajā iekļauta informācija par dabas parka tūrisma resursiem, tūrisma produktiem un piedāvājumiem, kā arī izstrādāti iespējamās tūrisma kopējās infrastruktūras un marketinga attīstības stratēģijas modeļi un piedāvāti pasākumi šo modeļu ieviešanai.

Ar dabas parka „Daugavas loki”  tūrisma attīstības rīcības plāna 1.redakciju var iepazīties šeit:

maris.biology.lv/Dabas_parka_Daugavas_loki_turisma_attistibas_plans/

Rīcības plāns tiek izstrādāts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētā individuālā projekta LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu” ietvaros.Dalīties Twitter     Dalīties Facebook