Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes rezultātiem

Ir sagatavots pārskats par Krāslavas novada attīstības programmas 2019- 2025. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kas notika šī gada 17. aprīlī, rezultātiem.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook