Par nekustamā īpašuma izsoli

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērināta tiesu izpildītāja Anita Briška rīko nekustamā īpašuma Ezerkrasti; "Ezerkrasti", Kalniešu pag., Krāslavas nov., kadastra numurs 6068 001 0041, pirmo izsoli.

Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6068 001 0041 un kopējo platību 1,2ha, tajā skaitā meža zeme 0,8ha.

Nekustamā īpašuma īpašnieks - Jānis Kalniņš.
Piedzinējs - SIA Intrum Latvia.

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izsoles sākuma cena - 1200.00 EUR, izsoles solis - 120 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Visām personām, kas vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2022.gada 26.oktobrim zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, reģistrācijas Nr.LV22106911433, depozīta kontā Nr.LV95TREL9199022001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, ir jāiemaksā nodrošinājuma summa 120 EUR apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē.

Izsoles sākuma datums - 2022.gada 6.oktobrī plkst.13:00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2022.gada 7.novembrī plkst.13:00. Izsoles norises noteikumi.

Papildus informācija par izsoli pieejama pie Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr.30 zvērinātas tiesu izpildītājas Anitas Briškas, Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64624699, e pasts anita.briska@lzti.lv.

Aicinu iepazīties ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sagatavoto ''Parādnieka tiesību rokasgrāmatu''

Anita Briška
Zvērināta tiesu izpildītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook