Par nekustamā īpašuma pirmo izsoli

Pamatojoties uz Krāslavas rajona tiesas 2017. gada 10. jūlijā izdoto izpildu rakstu lietā
Nr.11240019713 par parāda piedziņu solidāri no Nataļjas Griņko, Gitas Čubrevičas un Romana
Konošonoka AS 4finance labā, tiek rīkota pirmā izsole Gitai Čubrevičai piederošajam nekustamajam
īpašumam, kas atrodas Jaunā iela 2-4, Krāslava, Krāslavas nov., kadastra Nr.6001 900 1430.

Izsoles sākuma datums - 2022. gada 14. septembris plkst. 13.00 un izsoles noslēguma datums -
2022 .gada 14. oktobris plkst. 13.00. Izsoles sākumcena noteikta 5400 EUR un izsoles solis - 200
EUR.

Gaida Rutkovska
Zvērināta tiesu izpildītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook