Par Pāternieku stāvlaukumu

Daudzi pierobežas iedzīvotāji ir pamanījuši, ka tuvojas nobeigumam iežogota un apgaismota stāvlaukuma izbūve* netālu no Pāternieku robežkontroles punkta, ko pašvaldība veido ar mērķi atrisināt ilggadējo problēmu ar kravas mašīnu rindām un ar to saistītajiem satiksmes drošības un vides tīrības jautājumiem uz valsts autoceļa A6 Piedrujas pagastā.

Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar Valsts robežsardzi strādā pie tiesisko un tehnisko risinājumu aspektiem publiskā stāvlaukuma pilnvērtīgai funkcionēšanai sasaistē ar robežšķērsošanas procedūrām ar prioritāro mērķi nodrošināt Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsotājiem Pāternieku robežkontroles punktā (galvenokārt, tālbraucējiem) mūsdienīgus un civilizētus atpūtas un, nepieciešamības gadījumā, rindas robežšķērsošanai sagaidīšanas apstākļus.

Paralēli tiek izstrādāti arī nosacījumi stāvlaukuma apsaimniekotāja izvēlei, kas būs būtisks priekšnosacījums pilnvērtīgai stāvlaukuma funkcionēšanai.

 

* Uzziņai: Konkrētie darbi tiek īstenoti Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam stratēģiskā projekta ENI-LLB-0-251 “Robežšķērsošanas vietu “Pāternieki” (Latvijas Republika) un “Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana” ietvaros. Projekta vadošais partneris ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, partneri - Krāslavas novada dome, Baltkrievijas valsts muitas komiteja un Vitebskas muita (Baltkrievija).

Lielākā Krāslavas novada pašvaldības kā projekta partnera aktivitāte šajā projektā ir iežogota un apgaismota auto stāvlaukuma izbūve ar mērķi radīt labvēlīgākus priekšnosacījumus tranzītpārvadājumiem, sekmēt ekonomikas attīstību Latgales reģionā un valstī, nodrošināt vides aizsardzību un teritorijas, kas pieguļ valsts nozīmes ceļam A6, sakārtošanu. Īpaši svarīgs projekta ieguvums būs valsts nozīmes ceļa A6 braucamās daļas atbrīvošana un atslodze no autotransporta rindām robežšķērsošanai, ar to veicinot satiksmes drošību. Stāvlaukums plānots ar pieslēgumu valsts autoceļam A6 pie robežšķērsošanas vietas “Pāternieki”, ar 117 vietām smagajām automašīnām, 26 vieglajām automašīnām un 3 autobusiem, kā arī uzgaidāmo telpu/ WC moduli ar nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook