Par Zivju fonda projektiem

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zivju resursu izmantošanu novada ezeros, šī gada 01.jūnijā Krāslavas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts vides dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un IK “AQUALATS” pārstāvjiem veica vairāk nekā 38500 zandartu zivs mazuļu ielaišanu Krāslavas novada  ezeros (Baltais, Olovecs, Garais, Stirns, Lielais Gausls, Zirga).

Zandarta mazuļu ielaišana tika veikta ar vienvasaras mazuļiem, ap 1-2 gramiem vidējā svarā. Ielaišanas apjoms tika noteikts pamatojoties uz izstrādātajiem ezeru zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. Tas sekmēs spēcīgu zivju populāciju izveidošanos, kas nākotnē spēs sevi atražot.

Zivju mazuļu ielaišana ir veikta ar Zivju fonda atbalstu projekta Nr. 22-00-S0ZF02-000001 “Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezeros” ietvaros, kura kopējās izmaksas sastāda EUR 11 180.40 (Zivju fonda finansējums - EUR 9 726.95, pašvaldības finansējums – EUR 1 453.45).

Savukārt zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošanai ir plānots iegādāties eholoti Lowrance HDS-12 Live.

 

Andris Rukmans

Krāslavas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas projektu speciālists

656 20284

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook