PAZIŅOJUMS

Krāslavas novada pašvaldības dome ir noteikusi, ka novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš ir līdz 2021.gada 18.augustam

(Krāslavas novada domes 29.07.2021. lēmums, protokols Nr.4, 2.#, 2.1.p)

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem izvirzītās prasības nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.  

Komisijas locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt darba laikā Krāslavas novada pašvaldībā (3.kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā (tālr. 26672621, 29496549).

 

Krāslavas novada pašvaldība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook