PAZIŅOJUMS

SIA „Dagdas komunālā saimniecība” informē, ka dzeramajā ūdenī Krāslavas novada, Dagdas pagasta Vecdomes ciemata centralizētajā ūdensapgādes sistēmā var būt novērojama paaugstināta mangāna un dzelzs koncentrācija.

            Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) prasībām 1.pielikuma 3.8. punktā norādīta dzelzs maksimāli pieļaujamā norma sastāda 0,2mg/l un mangāna maksimāli pieļaujamā norma – 0,05 mg/l.

            Veicot ūdens paraugu testēšanu ziemas periodā pie patērētājiem Vecdomes ciematā, mangāna saturs dažos paraugos sastādīja 0,123 mg/l, bet dzelzs 0,820 mg/l.

            Paaugstināta mangāna un dzelzs koncentrācija ūdenī ir saistīta ar pazemes ūdens īpatnībām – atsevišķos periodos, kad mainās pazemes ūdens kvalitātes rādītāji, esošā ūdens atdzelžošanas stacijā tiek samazināts mangāna un dzelzs saturs, bet ne līdz tādam līmenim, kas atbilst MK noteikumiem, kas saistīts ar to, ka stacija tika projektēta un būvēta ūdens ar salīdzinoši zemu mangāna un dzelzs saturu atdzelžošanai. Attiecīgi atsevišķos periodos pie dažiem patērētājiem var būt novērotas nevēlamas dzeramā ūdens garšas pārmaiņas un nosēdumu veidošanos uz virsmām, ar ko tas ir saskarē, bet negatīvu ietekmi uz patērētāju veselību minētās koncentrācijas neatstāj. 

            Saskaņā ar Veselības inspekcijas sniegto informāciju, mangāna saturs, kas lielāks par 0,1 mg/l, var izraisīt nevēlamas dzeramā ūdens garšas pārmaiņas un nosēdumu veidošanos uz virsmām, ar ko tas ir saskarē. Mangāna koncentrācija ūdenī, kas ir lielāka par 0,2 mg/l, var ietekmēt nogulšņu un aplikuma veidošanos cauruļvadu sistēmā. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas 2017. gada vadlīnijām „Vadlīnijas par dzeramā ūdens kvalitāti”, maksimāli pieļaujamā mangāna koncentrācija dzeramajā ūdenī ir 0,4 mg/l, kuru pārsniedzot, var potenciāli negatīvi ietekmēt patērētāju veselību.

            Problēmas saistībā ar palielinātu dzelzs daudzumu dzeramajā ūdenī ir novērojamas, ja dzelzs koncentrācija sasniedz 0,3 mg/l un vairāk –uz traukiem, izlietnēm, vannām, sanitārajām iekārtām rodas nosēdumi un nogulsnes, arī veļa, mazgājot to šādā ūdenī, pieņem dzeltenīgu nokrāsu.  Ūdenim ir raksturīga metāliska garša, reizēm ūdens virspusē veidojas eļļaina kārtiņa, reizēm raksturīga sarkanbrūna nokrāsa.

            Ņemot vērā to, ka mangāna un dzelzs saturs dzeramajā ūdenī ir atkarīgs no pazemes ūdens īpatnībām, ūdens kvalitātes neatbilstības novēršanai ir nepieciešams iepriekšējais izpētes darbs, tehnoloģiskā risinājuma izstrāde un filtrējošā materiāla nomaiņa pievienojot klāt mangāna samazināšanas filtrējošo slāni.

            Gadījumā, ja patērētāji novēro nevēlamas ūdens kvalitātes izmaiņas, līdz ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai atdzelžošanas stacijā saskaņā ar Veselības inspekcijas ieteikumiem iedzīvotāji paši var veikt preventīvas korektīvas darbības – pirms lietošanas uzturā novārīt un nostādināt ūdeni vai filtrēt dzeramo ūdeni ar mājsaimniecībām paredzētajiem ūdens filtriem.

 

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām,

 SIA “Dagdas komunālā saimniecība”

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook