Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2021.gada 10.maijā ir notikusi Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Persteņa ezers” daļas– Zemes gabala 0,2196 ha platībā (kadastra apzīmējums 6001 002 1322 8001) Krāslavā, apbūves tiesības izsole.

Apbūves tiesība mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz desmit gadiem ir piešķirta Artūram Kvjatkovskim.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook