Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2021.gada 14.jūnijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā ar kadastra numuru 6001 002 1323, kas sastāv no zemes gabala daļas (kadastra apzīmējums 6001 002 1323) ar platību 3148 m2 un būves (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 005) ar platību 1544 m2  un daļas no zemes gabala (kadastra apzīmējums 6001 002 1323) ar platību 1050 m2  un būves (kadastra apzīmējums 6001 002 1323 008) ar platību 165,4 m2  nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz divdesmit gadiem ir piešķirtas SIA “Hansa Timber Trade”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook