Paziņojums par izsoles rezultātiem

Krāslavas novada domes Izsoļu komisija informē, ka 2020.gada 8.jūlijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90 m2 platībā un atrodas uz pašvaldībai piederoša zemes gabala ar kadastra numuru 6001 002 1223, nomas tiesību izsole.

Nomas tiesības mutiskā izsolē uz minēto nekustamo īpašumu uz trīsdesmit gadiem ir piešķirtas SIA “BARAKAT 1881”.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook