PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS ORGANIZĒŠANU

2019.gada 19.novembrī Krāslavas novada domē tika saņemts Aglonas novada domes 2019.gada 14.novembra lēmums “Par sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultātiem” (protokols Nr.24, 1.§), ar kuru tika apstiprināti Aglonas novada sabiedriskās apspriešanas par administratīvi teritoriālās reformas modeli rezultāti un Aglonas novada dome piekrita Aglonas novada sadalīšanai, atdalot Aglonas pagastu un pievienojot to Preiļu novadam, bet Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastus, atdalot un pievienojot Krāslavas novadam. 2019.gada 27.novembrī Krāslavas novada dome pieņēma lēmumu rīkot publisko apspriešanu jautājumā “Vai Jūs atbalstāt Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu pievienošanu Krāslavas novadam, īstenojot uzsākto administratīvi teritoriālo reformu?” (protokols Nr.17, 30.§). Lēmumā noteikts, ka publiskā apspriešana notiek no 2019.gada 9.decembra līdz 2020.gada 8.janvārim un tajā var piedalīties Krāslavas novada iedzīvotāji, kuri sasnieguši pilngadību un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novada administratīvajā teritorijā. Katram balsstiesīgajam ir tiesības balsot vienu reizi. Ierodoties uz publisko apspriešanu, lūdzam ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (ID karti vai pasi).

Publiskās apspriešanas laikā Krāslavas novada iedzīvotāji tiek aicināti izteikt savu viedokli, atbildot uz jautājumu: Vai Jūs atbalstāt Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu pievienošanu Krāslavas novadam, īstenojot uzsākto administratīvi teritoriālo reformu?”. Aizpildot aptaujas anketas, jāatzīmē viens atbilžu variants JĀ vai NĒ. Ja iedzīvotājs vēlēsies, aptaujas anketā varēs izteikt arī plašāku viedokli vai argumentus savas izvēles pamatošanai. Aptaujas anketas aizpildāmasKrāslavas novada domē vai Krāslavas novada pagastu pārvaldēs pie darbiniekiem, kuri veic dzīvesvietas deklarēšanu Krāslavas novada teritorijā, iestāžu darba laikā.

Anketas aizpildāmas arī elektroniski Krāslavas novada domes e-pakalpojumu portālā www.knd.lv, autorizējoties ar fiziskajai personai Latvija.lv pieejamajiem autentifikācijas rīkiem: eID karti, eParaksta viedkarti, eParaksts mobile vai internetbankas starpniecību.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook