Piesaki savu produkciju preču zīmes „Ražots Krāslavas novadā” lietošanai

Šī gada maija sēdē ir apstiprināts aktualizēts nolikums par Krāslavas novada pašvaldības preču zīmes „Ražots Krāslavas novadā” lietošanu. Tas ir vienojošs logotips, ko aktīvākie Krāslavas novada ražotāji, tūrisma uzņēmēji, amatnieki, mājražotāji un pakalpojumu sniedzēji var izmantot, gan popularizējot savus produktus, gan veicinot novada atpazīstamību kopumā.

Kopš preču zīmes „Ražots Krāslavas novadā” izstrādes Krāslavas novada domes Simbolikas komisija ir piešķīrusi vienpadsmit atļaujas tās lietošanai, tai skaitā mājražotājai Dinai Skudrai, zemnieku saimniecībai „Kurmīši”, mājražotājam Sergejam Zakrevskim, SIA „Krāslavas Avots”, keramiķim Valdim Pauliņam, mājražotājam Aināram Dzalbam, SIA „Papa Wood”, zemnieku saimniecībai „Ādami”, mājražotājai Valentīnai Pugajevai, rotaslietu darinātājai Ludmilai Morozovai. 2019. gadā ir tapis videorullītis par aktīvākajiem preču zīmes lietotājiem https://www.youtube.com/watch?v=uQZUNQfi1qo.

Pa šo laiku ir notikušas vairākas izmaiņas, tai skaitā novads ir kļuvis lielāks, mainījušies piedāvātie produkti, tāpēc, lai saņemtu/ aktualizētu atļauju izmantot preču zīmi „Ražots Krāslavas novadā”, Krāslavas novada pašvaldībā (Rīgas ielā 51, Krāslavā) jāiesniedz individuāls rakstveida pieteikums (veidlapa pievienota pielikumā), ko izskatīs novada Simbolikas komisija. Operatīvākai atļaujas saņemšanai lūgums pieteikties līdz šī gada 10. jūnijam.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt pašvaldības Attīstības nodaļai uz e-pastu attistiba@kraslava.lv.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

Minētā preču zīme ir izstrādāta biedrības „Krāslavas rajona partnerība” LEADER pieejas pasākumā atbalstīta projekta „Mobilās tirdzniecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējo produktu realizācijai un atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-A19.2103-000001) ietvaros, ko finansē Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un Krāslavas novada dome. Dizaina autore - Ieva Maļinovska.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook