Pirmskolām 2021. gadā būs pieejams jauns digitalizēts mācību saturs

Šobrīd ir pilnībā pabeigta visa pirmskolām paredzētā jaunā digitalizētā mācību satura izstrāde, bet līdz 2021. gada jūlijam pilotprojektu ietvaros notiks tā aprobēšana 4 Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēs.

google.lv

Jaunais mācību saturs bērniem nodrošina aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā. Līdz ar to no nākamā mācību gada - 2021. gada rudens - visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze, kas atbilst kompetenču izglītībai. Digitalizētās 9 mācību kopas ar 10 uzdevumiem katrai faktiski būs bērniem kā interesants piedzīvojums, kurā radošā veidā ir ietverta zināšanu un prasmju apgūšana, tajā skaitā pirmsskolas grupiņā izmantojot planšetdatoru un projektoru kā palīgrīku.

 

Jaunais mācību saturs ir izstrādāts pirmsskolas bērniem vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Visi mācību materiāli ir izvietoti pirmsskolas izglītības iestādēm pieejamā interneta platformā.

4 pirmsskolas: Liepājas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Sauleszaķis, Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Kastanītis, Siguldas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa un Allažu pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 2021. gada jūlijam ik dienu izmantos šos materiālus mācību satura nodrošināšanā un sniegs novērtējumu un ieteikumus to pilnveidošanai. “Papildus tam, ka jaunā satura izstrādē jau bija iesaistītas 13 pirmsskolu pedagogi, oktobrī tika organizēti 4 projekta aprobācijas semināri, kuru laikā apkopotie ieteikumi, vērtējumi tiks ņemti vērā un mācību saturs tiks pilnveidots tā, lai no nākamā gada rudens visām pirmsskolām Latvijā būtu pieeja kvalitatīvi izstrādātam, līdzvērtīgam un aizraujošam mācību saturam, kas balstīts kompetenču izglītībā “Skola2030”.”

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook