Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata papildinātās redakcijas

Teritorijas plānojums nosaka prasības ikvienas zemes vienības izmantošanai un apbūvei un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām.

Ar dokumentiem iespējams iepazīties novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), pašvaldības mājaslapā www.kraslava.lv

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook