Plāno Krāslavas novadu!

Krāslavas novada dome un SIA „Reģionālie projekti” aicina iedzīvotājus piedalīties

 

 Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023. gadam un Vides pārskata sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

1.            Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā – 20.08.2012., plkst.11.00;

2.            Kaplavas pagasta pārvaldē, Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pagastā – 20.08.2012., plkst.14.00;

3.            Krāslavas pagasta pārvaldē, Ezerkalnā, Krāslavas pagastā – 20.08.2012., plkst.16.00;

4.            Aulejas pagasta pārvaldē, Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pagastā – 21.08.2012., plkst.9.00;

5.            Kombuļu pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pagastā – 21.08.2012., plkst.11.00;

6.            Ūdrīšu pagasta pārvaldē, Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā – 21.08.2012., plkst.13.00.

7.            Izvaltas pagasta pārvaldē, Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pagastā – 21.08.2012., plkst. 15.00;

8.            Piedrujas pagasta pārvaldē, Piedrujā, Piedrujas pagastā – 22.08.2012., plkst.9.30;

9.            Indras pagasta pārvaldē, Pasta ielā 2, Indrā, Indras pagastā – 22.08.2012. gada, plkst.12.00;

10.          Robežnieku pagasta pārvaldē, Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pagastā – 22.08.2012., plkst.14.30;

11.          Kalniešu pagasta pārvaldē, „Daugavas”, Kalniešos, Kalniešu pagastā- 23.08.2012., plkst.9.00;

12.          Skaistas pagasta pārvaldē, Miera ielā 17, Skaistā, Skaistas pagastā – 23.08.2012., plkst.11.00.

Sanāksmju un pārējā sabiedriskās apspriešanas laikā – līdz 3. septembrim iedzīvotāji aicināti komentēt dokumentus un rakstveidā iesniegt priekšlikumus. Ar dokumentiem iespējams iepazīties novada domē, pagastu pārvaldēs un novada mājas lapā:

 

Krāslavas novada teritorijas plānojums 1. redakcija.zip

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook