Praktisko mākslu festivāls “Pārvērtības” Krāslavā

Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā 4. maijā no plkst. 11.00 līdz 15.00 norisināsies vēl nebijis pasākums – praktisko mākslu festivāls “Pārvērtības”.

Festivāla galvenais mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību atkritumu otrreizējai pārstrādei un izmantošanai. Pasaulē arvien skaļāk tiek runāts par globālo piesārņojumu. Pasaule apaug ar atkritumiem, ko sabiedrība rada ikdienā. Lēnām cilvēki mācās šķirot savās mājsaimniecībās radītos atkritumus, bet lielu daļu no atkritumu tvertnēs izmestā var izmantot atkārtoti. Visbiežāk atkritumos nonāk tekstils, plastmasa, stikls, koks un metāls.

Visus šos materiālus, no tiem radītos un jau lietotos priekšmetus var izmantot atkārtoti. Festivālā “Pārvērtības” darbosies vairākas meistarklases, kurās pieredzējuši un talantīgi meistari mācīs piešķirt lietotiem materiāliem, lietām un priekšmetiem otru dzīvi. No lietotiem džinsiem tiks veidotas ziedu piespraudes, no veciem mēteļiem un krekliem – jauns apģērbs, arī no plastmasas maisiņiem taps apģērbs un dekora priekšmeti, no saplīsušiem stikla priekšmetiem – dekori, no koka un metāla – praktiskas lietas un dekori. Meistarklases vadīs Maija Šuļga (Krāslava), Elvīra Škutāne (Krāslava), Skaidrīte Šenvalde (Krāslava), Aivars Andžāns (Krāslava), Edgars Vronskis (Daugavpils), Aleksandrs Nesterjuks (Preiļi), Varis Vilcāns (Augšdaugavas novads), Valdis Grebežs (Augšdaugavas novads), Valdis un Olga Pauliņi (Krāslava).

Pašā dienas vidū pils kompleksā defilēs bērni un jaunieši, demonstrējot no otrreizēji izmantota tekstila darinātus tērpus – gaumīgus, neatkārtojamus un unikālus. Modes skatēs piedalīsies Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas, “Saules skolas” (Daugavpils) audzēkņi, zīmols “Zīle” (Ape) un Daina Zvejsalniece (Rēzeknes novads).

Visu pasākuma laiku darbosies praktisko mākslu tirdziņš. Tajā varēs iegādāties mājražotāju sarūpētos gardumus un amatnieku darinātos darbus.

Vismazākos festivāla “Pārvērtības” dalībniekus izklaidēs animatori, aicinot piedalīties dažādās aktivitātēs un radošajās darbnīcās.

Praktisko mākslu festivāla “Pārvērtības” apmeklētāji aicināti atnest līdzi nevajadzīgu T-kreklu. No tiem tiks veidota kopīga dāvana Krāslavai - gobelēns “Veltījums mūsu pilsētai”.

Festivāla noslēgumā uz skatuves kāps folkloras kopa “Sovvaļnīki” (Andrupenes pag.), piepildot pils kompleksu ar lustīgām dziesmām.

Pasākums tiek rīkots projekta LLI-489 “Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/ “PRACTICAL ARTS” ietvaros. To līdzfinansē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Kopējās projekta izmaksas – 154 760 Eur. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda - 131 546 Eur. Projektu īsteno nevalstiskā organizācija “Sprendimų centras” Lietuvā un biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” Latvijā. Projekta mērķis: Pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos resursus, stiprināt tās un atrisināt to problēmas. Projekta plānotais rezultāts ir divu attālu pierobežas pilsētu     modernizācija, izmantojot atkārtotu resursu izmantošanu. Rezultātā sabiedrība iegūs motivāciju un izpratni par resursu lietderīgu atkārtotu izmantošanu, tādējādi saudzējot vidi un resursus kopumā, kā arī, radoši darbojoties, izveidos vides objektus savai pilsētai un stiprinās savu piederību tai.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook