Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām

Cien. darba devēj!

Aicinām Jūs izvērtēt iespējas piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk - NVA) jaunajā Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”!

Izmantojot piedāvāto NVA atbalstu, aicinām Jūs saglabāt esošās darba vietas un nodarbināto skaitu.
Uzņēmumu darbiniekiem, kuri uzņēmumā nostrādājuši vismaz gadu un pēdējos 2 mēnešus strādā nepilnu darba laiku, tiek piedāvātas iespējas apgūt ar darba devēja profesionālo darbības jomu saistītas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, kuras izvēlas darbinieks sadarbībā ar darba devēju.
Apmācību profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmās NVA īsteno, komersantu nodarbinātajiem izsniedzot kuponu - profesionālās tālākizglītības programmām līdz 500 latiem, profesionālās pilnveides izglītības programmām līdz 300 latiem. Apmācību maksimālais ilgums ir 6 mēneši, kuru laikā NVA nodrošina stipendiju 70 latu apmērā par kalendāro mēnesi.
2009.gadā NVA profesionālajā apmācībā plāno iesaistīt 2 000 nodarbinātās personas, kopumā līdz 2013. gada beigām vismaz 11 000 personu, tādēļ aicinām izvērtēt un izmantot NVA piedāvāto atbalstu darbinieku apmācībā, lai palielinātu sava uzņēmuma cilvēkkapitāla resursus, uzlabojot to izglītību un darba prasmes.

Informācija par pasākuma nosacījumiem un darba devēja apliecinājums pieejams NVA interneta mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Darba devējiem” www.nva.gov.lv/index.php


Informācija un darbinieku reģistrācija NVA Krāslavas filiālē, kontakti: koordinējošā eksperte Irēna Pudnika tālr. 65622102, mob. 28379783

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook