Projekta dati

2020. gada jūnijā autentisks ekotūrisma piedzīvojums Lost in  Latgale startēja Krāslavas novada domes rīkotajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” un saņēma atbalstu realizēt projektu „ Piedzīvojumu ūdens tūrisma pakalpojuma Lost inLatgale pilnveide un attīstība”.

Projekts tika īstenots laika posmā no 2020. gada 13. jūlija līdz 2020. gada 1. novembrim ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildināt aktīvās atpūtas iespējas Krāslavas novadā. Projekta ietvaros tika veiktas investīcijas uzņēmuma pamatlīdzekļos. Par pašvaldības finansējumu tika iegādāta kanoe laivu piekabe un trīs SUP dēļi.

Lost inLatgale izsaka pateicību Krāslavas novada domei par atbalstu un iespēju pilnveidot uzņēmuma darbību, cerot uz turpmāku sadarbību un kopīgu tūrisma nozares attīstību Krāslavas novadā. 

 

Evija Djatkoviča

Lost in Latgale

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook