PROJEKTS JAUNIEŠIEM “PROTI UN DARI”

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

            Paredzētais projekta īstenošanas laiks - līdz 2021.gada 31.oktobrim.

Sakarā ar valstī  izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa izraisītās saslimšanas “Covid-19” pandēmiju, jaunu dalībnieku uzņemšana projektā “Proti un Dari!” šobrīd nenotiek (līdz valdības lēmumam par ārkārtējās situācijas atcelšanu).

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

 

Inta Murāne

projekta koordinatore

tālr. 29278741

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook