Projekts jauniešiem “PROTI UN DARI” (Nr.8.3.3.0./15/I/001)

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus –  mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., dalību pasākumos (sporta aktivitātes, ekskursijas un pārgājieni, kultūras pasākumi, nometnes)- kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un mentors.

Katrā individuālajā pasākumu programmas mēnesī jaunietim tiek nodrošinātas vismaz 24 stundas aktivitāšu, 20 stundas mentora atbalsts un 4 stundas programmu vadītāja atbalsts. Un tas viss - bez maksas!

Projekta īstenošanas laiks  līdz 2023.gada 31.decembrim.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

P.S. Jautājumu gadījumā par iespējamo dalību projektā lūgums rakstīt uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv ; tatjana.munda@dagda.lv

Inta Murāne
projekta koordinatore

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook