Projekts noslēdzies-darbi turpinās

Kurš gan nesapņo par ezeru, dīķi vai kādu citu ūdens baseinu mājas tuvumā, domāju, ka retais. Tāpēc man kā Ezerkalna iedzīvotājai ilgi nedeva mieru fakts, ka ciemā ezers ir, bet ieaudzis krūmos un niedrēs. Zirgezera krasts un ūdens gultne senāk bija stingra, skaista, taču, gadiem ejot, krājās niedru, koku lapu,

lietus notekūdeņu atkritumu dūņas, kas pārvērta iemīļoto peldvietu par krūmiem un niedrēm aizaugušu, vietām necaurejamu purvainu vietu. Līdz ar to jauniešiem vasarā bija liegta iespēja izmantot pie mājām tuvu esošu savu ezeru, bet bija jāmeklē krasti, kur pavadīt brīvo laiku un nopeldēties. Problēma aktuāla bija arī manā darba vietā -Krāslavas bērnu sociālā rehabilitācijas centrā „ Mūsmājas" . Audzinātāji vasaras brīvlaikā katru gadu  uzdeva  jautājumu-kur tuvumā ir skaista vieta, lai varētu bērnus aizvest  pārgājienā?

Pateicoties Krāslavas novada domes sadarbībā ar Nīderlandes fondu "Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij" (KNHM) izsludinātajam projektu konkursam, kurā mēs veiksmīgi startējām, radās cerība, ka arī Ezerkalna ciemā Zirgezera krastā būs iespēja labi atpūsties.

Ezera krasta attīrīšanu no kokiem un krūmiem  uzsākām jau maija mēnesī, bet, lai nepieļautu aizaugšanu no jauna, turpinām vēl šodien,. Tika nopļautas  niedres ūdenī un  krasta kalmes apmēram 1500-2000m2 platībā,  līdz ar to bija jāveic liels roku darbs  -niedru kraušana, izvešana un sadedzināšana.   Krasta kalmes žuva gandrīz mēnesi- vajadzēja tās grozīt,  žāvēt un pamazām sadedzināt.   Niedru pļaušanu sarežģīja ezera piesārņojums. Tika vilkti ārā telefona stabi, koki, zari, celmi, riepas, riepu diski, stikla un plastmasas pudeles, konservu bundžas.

Celmiemu izcelšana arī sagādāja grūtības. Krasts pārpurvojies, līdz ar to arī tehnika daudz ko nespēja izdarīt, kūdrainās un mitrās zemes dēļ tā grima zemē. Tika atvestas smiltis divās vietās-peldvietā un atpūtas zonā. Uzcēlām nojumi, pārģērbtuvi, ierīkojām ugunskura un atkritumiem paredzētu vietu.

Darba gaitā konstatējām, ka ieplānojām iztīrīt pārāk lielu terioriju. Nebijām paredzējuši, ka 10 gadu laikā ezers un tā piekraste bija ļoti piesārņota un aizaugusi, līdz ar to tika ieguldīts milzīgs roku darbs, kurš praktiski nav redzams. Turpmāk, lai sasniegtu vēl labāku rezultātu, ir nepieciešama tehnika, tas būtu efektīvi, taču dārgi gan.

Neskatoties uz to, esam apmierināti un gandarīti par paveikto, jo, pateicoties šim projektam, beidzot  tika veikti darbi, kurus vajadzēja sākt vismaz pirms 10 gadiem, kad situācija bija labvēlīgāka. Projekta dalībniekiem tas bija gan izaicinājums, gan  pārbaudījums.

Skaidrs, ka kārklu krūmi būs nepārtraukti jāizcērt, jāizpļauj, lai neļautu ezeram aizaugt no jauna,  niedres jāpļauj katru gadu.

Gribēju noskaidrot arī kolēģu un bērnu viedokli par projekta rezultātiem.  Krāslavas BSRC " Mūsmājas" direktors I.Maslovs: "Tas bija pārāk drosmīgs solis iesaistīties projektā, kurš prasa milzīgu roku darbu. Ļoti skaista krastmala, bet ar dabu cīnīties ir grūti. Viena kārkla vietā izaug desmit. Būs jācer uz vietējo cilvēku atsaucību.  " Mūsmāju" zēniem gan bija liela darba pieredze strādāt mežā ar cirvi, zāģi, krūmgriezi. Katrs varēja pārbaudīt savu izturību un pacietību. "

Lūk arī pašu bērnu atsauksmes:

-" Tagad ir vēl viena vieta, kur atpūsties, sauļoties, peldēties, agrāk bija aizaudzis krasts - krūmi, zāle, celmi, tagad tīri un skaisti".

- " Man patīk, skaists krasts. Agrāk bija mežs, tagad peldvieta". -

" Skaista vieta, tuvu " Mūsmājām" un galvenais nav ļoti daudz cilvēku".

Bērnus darbam noorganizēja, un paši strādāja bērnu centra audzinātāji, tāpēc lūdzu arī viņu viedokli par projekta gaitu. I.Patmalniece: " Labiekārtošanas darbi ir ļoti aktuāli. Ir tikai jāpieliek savas pūles  un var atpūsties savās mājās, pie tam par brīvu, nav jābrauc tālu, nav jātērē nauda. Tādi projekti, kur piedalās jaunieši, lai uzkoptu savas mājas, ir veiksmīgi patriotisma un mīlestības pret savām mājām audzināšanā. Atpūta pie ūdens ir vismīļākā atpūta bērniem. Bet, ja pašu darbs tajā ir ielikts, tad viņi saudzīgāk izturēsies un neļaus citiem piegružot ezermalu. Bērni ieraudzīja atšķirību projekta sākumā un beigās. " Acis baidās, bet rokas dara!" " .

Sarunā ar Ezerkalna jauniešiem Ilonu Turzjonoku, Katrīnu Keziku noskaidroju, ka bērni ļoti priecīgi, ka ezera krasts beidzot ir sakopts, ir atvestas smiltis, kļuva daudz brīvas vietas. Ērtu un patīkamu atpūtu padara arī lapene, ugunskura vieta un ģērbtuve.

Gribas novēlēt gan projekta organizētājiem, gan arī visiem projektu realizētājiem, kuri aktīvi iesaistījās savas apkārtnes sakopšanā, lai visi padarīto darbu rezultāti iedvesmo jūs un apkārtējos iedzīvotājus  uz  jaunām idejām labiekārtot, darīt mājīgu savu dzimto pusi. Īpaši gribas pateikt lielu paldies saviem uzticamajiem projekta dalībniekiem, kuri vienmēr bija kopā ar mani, uzmundrināja noguruma brīžos: Ingai Ratinskai, Jānim Kolovzam, Laurai Gekai, Vjačeslavam Turzjonokam un Artūram Šarkovičam.  Inārai un Jevgēnijam Teivišiem,  Ērikam Burcevam, Ālbertam Ūdrišam, kas palīdzēja ar tehniku, „ Mūsmāju" audzinātājiem Diānai Dzalbei, Aleksandram Smirnovam un , protams,  centra bērniem. Ceru, ka iesāktais darbs mudinās Ezerkalna zemes īpašniekus turpināt sakopt savu ezeru.

Ērika Geka -projekta " Sakopt nākam- jaunu dzīvi sākam" koordinatore

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook