Publiskā apspriešana

Krāslavas novada Būvvalde izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu projektam „Kokogļu brikešu ražotnes “VILLCARBON būvniecība”. Adrese -

 

 

 

Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas novads.

 

 

Ar projektu var iepazīties un iesniegt priekšlikumus  Būvvaldē, Skolas ielā 7, Krāslavā, otrdienās no pl.8.00 – 12.00, trešdienās no pl.13.00 -17.00.

 

Publiskās  apspriešanas termiņš no 09.01.2018. līdz 06.02.2018.

 

Krāslavas novada Būvvalde izsludina būvniecības ieceres publisko apspriešanu projektam Ražošanas zonas infrastruktūras būvniecība Indras ielā, Krāslavā”.     

 

Adrese Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas novads.

 

Ar projektu var iepazīties un iesniegt priekšlikumus  Būvvaldē, Skolas ielā 7, Krāslavā, otrdienās no pl.8.00 – 12.00, trešdienās no pl.13.00 -17.00.

 

Publiskās  apspriešanas termiņš no 09.01.2018. līdz 06.02.2018.

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook