PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI

Krāslavas novada domes organizētās publiskās apspriešanas jautājumā ,,Vai Jūs atbalstāt Aglonas novada Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastu pievienošanu Krāslavas novadam, īstenojot uzsākto administratīvi teritoriālo reformu?’’ rezultāti:

Aptaujā piedalījās 503 Krāslavas novada iedzīvotāji, atbilde ,,Jā” – 467 iedzīvotāji, atbilde ,,Nē” – 35 iedzīvotāji, 1 nederīga aptaujas anketa.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook