Rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu Vecdomē

Rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Stacijas”, Vecdome, Dagdas pag., Krāslavas novadā, ~ 200 m attālumā no Dagdas pilsētas.

Izsoli organizē VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Nekustamā īpašuma sastāvs:

  • zeme ar kopējo platību 0,4482 ha, uz kuras atrodas:
  • dzīvojamā māja ar kopējo platību 135,5 m2;
  • šķūnis ar kopējo platību 18,1 m2;
  • šķūnis ar kopējo platību 10,1 m2;
  • šķūnis ar kopējo platību 28 m2.

Īpašuma teritorijā daļēji atrodas kultūras piemineklis – Niperu senkapi.

Izsoles dokumenti un īpašuma novērtējums elektroniski apskatāmi: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/izsoles-un-nekustamie-ipasumi

Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 4 600,00.

Izsoles solis - EUR 450,00.

Izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2022. gada 31. augustam pulksten 10.00, nosūtot pa pastu uz Maskavas ielu 165, Rīgā, LV-1019 vai iesniedzot klātienē.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 2022. gada 31. augustam pulksten 10.00 iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 460,00 apmērā un reģistrācijas maksu EUR 200,00 apmērā Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” kontā Nr. LV25UNLA0055000617927, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X.

Īpašumu apskatīt un iepazīties ar dokumentāciju var darbdienās, par apskates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona: Ivars Jankovskis, tel.: +371 26653939.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook