Samazinās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi

Saskaņā ar SIA “Krāslavas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 11.08.2009.g. lēmumu, tiek samazināti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi par 8%-

1.1. ūdensapgādes pakalpojumiem no 0,70 Ls/m3 (bez PVN) uz 0,644 Ls/m3 (bez PVN)

1.2. kanalizācijas pakalpojumiem no 0,71 Ls/m3 (bezPVN) uz 0,6532 Ls?m3 (bez PVN)

Jaunie tarifi stājas spēkā ar 2009.gada 1.septembri un to darbības laiks noteikts līdz 2009.gada 31.decembrim.

Gadījumā, ja kapitālsabiedrībai samazināto tarifu dēļ rodas zaudējumi, SIA "Krāslavas ūdens" tiesīga pārtraukt šī lēmuma izpildi un atgriezties pie 12.09.2008. Daugavpils reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajiem tarifiem.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook