Saņemts atbalsts projektam

Individuālais projekts LV0070 „Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”,

Saņemts atbalsts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumentu palīdzību un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību

 

Programma, kuras ietvaros atbalstīts projekts

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenti:

prioritāte “Ilgtspēgīga attīstība”

 

Projekta Vadošais partneris un līdzfinansējuma saņēmējs:

 

Daugavpils novada dome

 

Projekta partneris:

Krāslavas novada dome

 

Kontrolējošā institūcija:

CFLA

 

Starpniekinstitūcija:

LR Vides ministrija

 

Galvenā projekta īstenošanas vieta:

Dabas parks “Daugavas loki” Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas pagastu un Krāslavas novada Ūdrīšu un Kaplavas pagastu teritorijā

 

Darbības laiks:

01.08.2009. – 30.09.2010.

 

Projekta kopējais budžets:

EUR 355 941

 

Granta summa:

EUR 302 550

 

Līdzfinansētāji:

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments,

Daugavpils novada dome,

Krāslavas novada dome

 

Projekta tiešais mērķis:

Veicināt ilgtspējīgu attīstību DP teritorijā, uzlabojot šīs teritorijas dabas resursu pārvaldības un izmantošanas efektivitāti, tā, lai tiktu saglabātas Eiropas dabas vērtības. Lai nodrošinātu kvalitatīvu rezultātu sasniegšanu, šī mērķa īstenošanai tika definēts noteikts aktivitāšu komplekss.

 

Projekta darbības mērķis:

Izveidot līdzdalībai atvērto pārvaldes mehānismu dabas parka „Daugavas loki”, kurš balstās uz izpratni par ilgtspējīgu attīstību, operatīvu rīcību, informācijas pieejamību un līdzsvaru starp reģionālās ekonomikas izaugsmi un droši NATURA 2000 teritorijas ekosistēmas pastāvēšanu. 

 

Plašāka informācija par projektu pieejama:

Daugavpils novada domē:

tālr. 654-76882, 654-76819,

fakss 654-76810

olgal@drp.lv, vita@drp.lv, janis.silovs@drp.lv;

Krāslavas novada domē:

tālr.656-81769, inara@kraslava.apollo.lv

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook