Seminārs par grantu konkursa finansējumu sapulcē kuplu auditoriju

2022. gada 26. aprīlī tiešsaistes platformā ZOOM notika informatīvais seminārs, kurā Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) iepazīstināja ar EEZ FI 2014. – 2021.gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbībā” neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” 2. kārtas nosacījumiem.

Semināra programma bija diezgan piesātināta – pāris stundu laikā tika izrunātas svarīgākas tēmas veiksmīgai startēšanai projektu konkursā: atbalsta saņemšanas nosacījumi un pieteikšanās kārtība (Elīna Ģipsle, grantu shēmas koordinatore), atbalstāmās izmaksas un iepirkumu plānošana atbalsta saņemšanai (Natālija Kurakina, LUC komercdarbības speciāliste), naudas plūsmas veidlapas aizpildīšanas pamatprincipi (Andris Kucins, LUC vadītājs), papildus pievienojamie dokumenti atbalsta saņemšanai – būtiskākie aspekti (Marina Ševernoviča, Latgales speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes juriste). Pasākuma ietvaros Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja, informēja esošos un topošos uzņēmējus par ALTUM līdzfinansējuma piesaistes iespējām plānoto projekta ideju realizēšanai.

Interesi ņemt dalību seminārā pauda vairāk kā 50 dalībnieki. Interesenti pasākuma laikā aktīvi izmantoja iespēju uzreiz tiešsaistē saņemt ekspertu atbildes uz saviem jautājumiem par grantu programmas projektu konkursu. Tika stāstīts arī par to, kā ir veicies 1. kārtas pretendentiem, atzīmējot lielākos klupšanas akmeņus, kā arī nianses, kas noteikti jāņem vērā, piedaloties 2.konkursa kārtā. E. Ģipsle mudināja klātesošos neatlikt lēmumu piedalīties konkursā uz pēdējo brīdi, jo šī brīža konkursa regulējums paredz tikai divas kārtas, bet N. Kurakina atzīmēja, laiks paiet ātri un pēdējais dokumentu iesniegšanas laiks pienāk “nemanot”, tāpēc neatlikt dokumentācijas sagatavošanu uz vēlāku laiku ir labākā izvēle.

LUC vadītājs A. Kucins uzsver, ka projektu iesniegumu konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” ir lieliska iespēja tieši mazajiem uzņēmumiem saņemt finansiālo atbalstu, lai veiksmīgi attīstītu biznesu, īstenotu savas idejas un radītu jaunas darbavietas, tādejādi veicinot Latgales reģiona izaugsmi.

Semināra ieraksts ir pieejams šeit.

Atgādinām, ka pieteikšanās uz atbalsta saņemšanu ir atvērta līdz 2022.gada 1.jūnijam (ieskaitot). Informācija un pieteikšanās dokumenti ir pieejami šeit.

Lai radošas idejas!

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook