Skolēnu pašparvaldes dalās pieredzē

Novembra sākumā pie mums, Krāslavas pilsētā, ciemojās 15 audzēkņi no Aglonas novada skolēnu pašpārvaldēm.

Apmeklēja Krāslavas bērnu un jauniešu centru, kur lielu interesi piesaistīja dekoratīvo sveču liešanas pulciņš. Savukārt zēni ar interesi apmeklēja automoto pulciņa telpas un uzklausīja skolotāja stāstu par paveikto un iecerētajiem darbiem. Tika runāts arī par turpmāku kontaktu veidošanu. Jauniešus aicinājām apmeklēt  nu jau tradicionālo automoto krosu jūnijā un piedalīties bērnu ar speciālam vajadzībām Latgales BOCCIA sacensībās, ko organizē mūsu novada klubs „Saulessvece”.

            Neturēja sveci zem pūra arī Krāslavas pamatskolas pašpārvaldes audzēkņi. Viņi ar lepnumu  rādīja saviem spēkiem  izremontētu parlamenta istabu. Tematiskā izstāde par skolēnu pildspalvām piesaistīja visu ciemiņu uzmanību. Bija dota iespēja izpētīt parlamenta dokumentāciju, iepazīties ar tradīcijām un pašpārvaldes darba „rozīnītēm”.

Labas atsauksmes pelnīja arī Varavīksnes vidusskolas parlaments, kas laipni sagaidīja  ciemiņus. Neformālā gaisotnē pie tējas krūzes notika dialogs par parlamenta darbu: kā pašiem organizēt  dažādās aktivitātes, kā lietderīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

            Paldies Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas parlamentāriešiem un skolu administrācijai par atbalstu!

 

                                 Kāslavas bērnu un jauniešu centra direktore Rita Vekšina

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook