Skolēnus aicina piedalīties virtuālā konkursā par dabaszinātnēm

Turpinot Eiropas Sociālā fonda projekta "Dabaszinātnes un matemātika" aizsākto tradīciju, jaunizveidotais Latvijas Universitātes (LU) Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs organizē virtuālu konkursu 7. - 9. klašu skolēniem.

Konkursa ietvaros no šī gada 16.janvāra līdz 22.aprīlim katru nedēļu interneta vietnē www.dzm.lu.lv pārbaudīs un papildinās skolēnu zināšanas par ķīmiju, fiziku, bioloģiju un matemātiku, aicinot atbildēt uz āķīgiem un neierastiem jautājumiem.


Jaunā LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra devīze ir "Dabaszinātnes un matemātika skolā - aizraujoši!", tāpēc konkursa mērķis nav tikai pārbaudīt skolēnu erudīciju un dot iespēju apgūt eksaktos priekšmetus arī ārpus skolas sola, bet pierādīt, ka fiziku, bioloģiju, ķīmiju un matemātiku var apgūt aizraujošā veidā. Tāpēc visu konkursa norises laiku centrs paralēli konkursam piedāvās arī citas skolēnu interesi saistošas aktivitātes - mājās veikt neparastus eksperimentus, risināt cietos riekstus un iepazīties ar interesantiem zinātnes faktiem. Lai tie būtu pietuvināti reālajai dzīvei un Latvijas situācijai, interesanto faktu tapšanā šogad ir iesaistījies arī Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, AS "Latvenergo" Enerģētikas muzejs, AS "Latvijas valsts meži" un AS "Latvijas Zaļais punkts". Turklāt visas aktivitātes notiek radošā un atraktīvā virtuālā vidē, kur iespēja sazināties ar citiem konkursa dalībniekiem un centra speciālistiem forumā.

Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs izveidots ar mērķi veidot tiltu starp Universitāti un skolu, strādājot ar talantīgajiem skolēniem, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem, kā arī atrodot jaunus talantus. Tas tapis uz Eiropas Sociālā fonda projekta "Dabaszinātnes un matemātika" bāzes, kas tika īstenots no 2008. gada 15.decembra līdz 2011. gada 31.oktobrim. Jaunizveidotā centra uzdevumi ir veicināt jauniešu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, sekmēt inovāciju ienākšanu vispārējā izglītības sistēmā, pēctecību un sadarbību starp vispārējo un augstāko izglītību, popularizēt zinātni skolēnu un visas sabiedrības vidū, kā arī stiprināt pētniecisko darbību vispārējā izglītībā.Papildu informācija:Latvijas Universitātes Preses centrsTālr.: 67034329; e-pasts: info@lu.lv Dace Namsone, LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra vadītāja p.i.E-pasts: dace.namsone@lu.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook